उम्मेदवार
असरारुद्दिन मुसलमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू