उम्मेदवार
महेन्द्र शरण सिंह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू