उम्मेदवार
राजेन्द्र प्रसाद शर्मा राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू