उम्मेदवार
महेन्द्र जंग लामीछाने नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू