उम्मेदवार
प्रकाश शर्मा पौडेल नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू