उम्मेदवार
विश्‍वनाथ ज्ञवाली स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू