उम्मेदवार
लिलाधर खड्का स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू