उम्मेदवार
बुद्धिराम भण्डारी नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू