उम्मेदवार
कृष्ण कुमार वि.सी. नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू