उम्मेदवार
लक्ष्मी बहादुर बयक क्षेत्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू