उम्मेदवार
शरदचन्द्र वर्मा नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू