उम्मेदवार
सुरेन्द्र बहादुर हमाल नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू