उम्मेदवार
भरत बहादुर खड्का नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू