उम्मेदवार
योगेन्द्र बहादुर शाही नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू