उम्मेदवार
अरुन कुमार चौधरी नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू