उम्मेदवार
कर्ण बहादुर चन्द स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू