उम्मेदवार
कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी नेपाल मजदुर किसान पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू