उम्मेदवार
मिङगुर शेर्पा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू