उम्मेदवार
शर्मिला थापा क्षेत्री स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू