उम्मेदवार
शिब बहादुर लामिछाने स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू