उम्मेदवार
नुर्पु ग्याम्जो तमाङ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
थप उम्मेद्‌वारहरू