उम्मेदवार
कवि राज डंगोल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू