उम्मेदवार
विश्‍वनाथ ढकाल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू