उम्मेदवार
काली बहादुर सहकारी नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू