उम्मेदवार
ज्ञान बहादुर इम्बुङ लिम्बु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
थप उम्मेद्‌वारहरू