उम्मेदवार
टिका राज गिरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू