उम्मेदवार
खड्ग बहादुर किङरिङ मगर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
थप उम्मेद्‌वारहरू