उम्मेदवार
विकास कुमार तिवारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू