उम्मेदवार
ज्योती कुमार राय दनुवार नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू