उम्मेदवार
ध्रुव प्रसाद साह सोनार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू