उम्मेदवार
महेश कुमार अधिकारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू