उम्मेदवार
लक्ष्मण यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू