उम्मेदवार
मनोज मल्ल ठकुरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू