उम्मेदवार
प्रदिप साह तेली स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू