उम्मेदवार
शत्रुघ्न महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू