उम्मेदवार
मुकेश कुमार ठाकुर युवा नेपाल पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू