उम्मेदवार
राम इश्‍पर यादव नेपाली जनता दल
थप उम्मेद्‌वारहरू