उम्मेदवार
मुकेश कुमार कर्ण स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू