उम्मेदवार
राज किशोर यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू