उम्मेदवार
दिप नारायण मण्‍डल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू