उम्मेदवार
रिता कुमारी घिसिङ्ग स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू