उम्मेदवार
राम विश्‍वास राय स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू