उम्मेदवार
नविहसन मिया मुकेरी राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू