उम्मेदवार
विजय कुमार कर्ण स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू