उम्मेदवार
दिप विक्रम विष्‍ट हाम्रो पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू