उम्मेदवार
किरण कुमार शर्मा पौडेल नेपालवाद
थप उम्मेद्‌वारहरू