उम्मेदवार
शारदा मल्ल राजभण्डारी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू