उम्मेदवार
लछु मान राई/माक्रेहाङ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
थप उम्मेद्‌वारहरू