उम्मेदवार
हरि बहादुर प्रसाई स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू