उम्मेदवार
उर्मिला राउत (विष्‍ट) स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू